Her er- og blir du noe

 

  NAVN HVA
 Aina Bjoerndal

Aina Bjørndal
 Tlf. 380 77306 / 901 96 511
 E-post: aibj@vaf.no

 

 Avdelingsleder
Idrettsfag
Kroppsøving
Realfag
Planarbeid 

 Trine Bjerke Syvertsen

Trine Bjerke Syvertsen
Tlf. 38 07 73 70 / 920 16 375
E-post: TrSy2@vaf.no

Fagkoordinator 

Lektor med tilleggsutdannelse

Idrettsfag
Kroppsøving

 B Vium Olesen

Benjamin Vium Olesen
Tlf. 38 07 73 70 / 408 25 276
E-post: beol4@vaf.no

Lektor med tilleggsutdannelse  
Kontaktlærer

Idrettsfag
Kroppsøving
Geografi

 Monica Groenn Johnsen

Monica Grønn Johnsen
Tlf. 38 07 73 70 / 908 53 497
E-post: mojo9@vaf.no

Lektor med tilleggsutdannelse
Kontaktlærer 
 

Idrettsfag
Kroppsøving
Matematikk

Bjoern Augland

Bjørn Augland
Tlf. 38 07 73 70 / 918 76 547
E-post: BjAu1@vaf.no

Adjunkt med tilleggsutdannelse

Kroppsøving

Sissel A Hoeibo

Sissel A. Høibo
Tlf. 38 07 73 70
E-post: SiHo2@vaf.no

Adjunkt med tilleggsutdannelse

Kroppsøving
Yoga
Mindfulness

Birte Justvik  Birte Justvik
Tlf. 38 07 73 70 / 990 43 001
E-post: biju@vaf.no 

 Adjunkt med tilleggsutdannelse 

Kroppsøving

Karl Olaf Lie  Karl Olaf Lie
Tlf. 38 07 73 70 / 404 05 799
E-post: kali10@vaf.no

Adjunkt med tilleggsutdannelse

Kroppsøving
Matematikk

 Nicolas Merieau Loftheim

 

 

Nicolas Loftheim Merieau 

 E-post: nime5@vaf.no

 

Lektor med tilleggsutdannelse

Idrettsfag og kroppsøving

Kontaktlærer

 Svein Salvesen

 

 

Svein Salvesen

 E-post: svsa@vaf.no

 

 

Lektor med tilleggsutdannelse
Kontaktlærer

Idrettsfag og kroppsøving