Her er- og blir du noe

EKSTREMSPORT SOM EN DEL AV UNDERVISNINGEN PÅ IDRETTSFAG

Vi mener at utfordringer, mestring og spenningsopplevelser i naturen, er med på å fremme varig interesse for fysisk aktivitet i friluft og styrker din motivasjon og selvtillit.

I løpet av Vg1, Vg2 og Vg3 vil dere få muligheten til å delta i disse aktivitetene:

 

Klatring

Rappellering fra bygg

Ski- og brettkjøring (park- og frikjøring)

RaftingRappellering 1

Surfing

Kiting

Toppturer

Vannski, wakeboard og kajakk

Elvepadling

Brevandring?

 

På alle turer og aktiviteter veiledes elevene av kyndige instruktører.Rappellering 6 Elevene vil også få grundig kunnskap om sikkerhet, utstyrsvalg og trygg ferdsel i naturen gjennom alle årstider.

I ekstremsportsaktivitetene får elevene oppleve spenning og mestring
uten direkte konkurransepress. Mye forskning viser at
friluftsopplevelser styrker fysiske- og ikke minst psykiske egenskaper i helseforebyggende perspektiv. Ekstremsport kan også være
med på å styrke gruppeprosesser, lagbygging og personlig grensesprenging, som lett er overførbare til konkurranseidrett.

Vi kommer til å bruke nærmiljøet, og samarbeide med aktører som driver med ekstremsport i nærheten av Kristiansand. Vi kommer også til å dra på lengre turer hvor en del av opplevelsen er å overnatte i naturen.