Her er- og blir du noe
Elever I Kantina

Skolens hjelpetjenester er samlet i et ressursteam som består av spesial- og sosialpedagogiske tjenester, minoritetsrådgiver, yrkes- og utdanningsveiledere, fagarbeidere, skolehelsetjeneste og pedagogisk rådgivningstjeneste.

Arbeidet i teamet koordineres av:

  Cecilie Gitmark   

   Avdelingsleder Cecilie Gitmark
 Tlf. 3807 7307 / 
E-post: cegi@vaf.no


Ta kontakt dersom du trenger teamets tjenester.


Ressursteamets tjenester:


Ressursteamet samarbeider tett med:
 

av Haugland, Åse, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden