Her er- og blir du noe
  NAVN STILLING
Morten Torkelsen  Morten Torkelsen
 Tlf. 380 77320 / 908 35 647
 E-post: moto6@vaf.no
 Rektor
Gyrid Groenlid  Gyrid Nedberg Grønlid
 
Tlf. 380 77309
 E-post: gygr1@vaf.no

 

 

 Ass. rektor vgs.

 Avdelingsleder
 Studiespesialiserende
 Humanistiske fag

Erling Andresen  Erling Andresen
 Tlf. 380 77315 / 916 01 817
 E-post: ErAn4@vaf.no
 Avdelingsleder
 Påbygging til generell studiekompetanse  
 Aina Bjoerndal

 Aina Bjørndal
 Tlf. 380 77306 / 901 96 511
 E-post: aibj@vaf.no

 

 Avdelingsleder
 Realfag, Idrett, Kroppsøving og 
 planarbeid

Bjørn Erik Tobiassen

Bjørn Erik Tobiassen
 
Tlf. 380 77314 / 908 45 735
 E-post: bjto8@vaf.no

 Avdelingsleder
 Elektrofag

 Frank Bruheim  Frank Bruheim
 Tlf. 380 77318 / 905 49 286
 E-post: frbr2@vaf.no
 Avdelingsleder
 Teknikk og industriell produksjon (TIP)
 Cecilie Gitmark Cecilie Gitmark
 Tlf. 3807 7307 / 
 E-post: cegi@vaf.no

 Avdelingsleder 

 Arbeidslivstrening, Ressursteamet

 Guri Eidheim  Guri Eidheim
 Tlf. 380 77310 / 971 73 517
 E-post: GuEi1@vaf.no
 Avdelingsleder
 Helse- og oppvekstfag
Tone Hove Ullestad Tone Hove Ullestad
 Tlf. 380 77311 / 945 26 750
 E-post: toul2@vaf.no
 Avdelingsleder
 Hverdagslivstrening
Terje Pettersen  Terje Pettersen
 Tlf. 390 77313 / 982 96 876
 E-post: tepe1@vaf.no
  Ass.rektor 
  Fagskolen
Steinar Lien  Steinar Lien
 Tlf. 380 77317 / 908 92 552
 E-post: StLi2@vaf.no
 Avdelingsleder
 Fagskolen - Tekniske linjer
 Bernt Almedal Bernt Almedal
 Tlf. 380 77431 / 918 02 284
 E-post: bernt.almedal@vaf.no
 Avdelingsleder
 Fagskolen - Maritime linjer
 Mats Nesmann

 Mats Nesmann
 Tlf. 380 77319 / 481 40 894
 E-post: MaNe4@vaf.no

 Avdelingleder
 Eksamen
 Kursvirksomhet
 Kjell Kristiansen

Kjell Kristiansen
 Tlf. 380 77402 / 920 15 360
 E-post: KjKr1@vaf.no

 Leder
 Eksamenskontoret
 Øivind Thorsby  Øivind Thorsby
 Tlf. 380 77312 / 957 74 658
 E-post: OiTh2@vaf.no
 Avdelingsleder
 Økonomi/Adm/Drift/HMS

av Haugland, Åse, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden