Her er- og blir du noe
Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

Kvadraturen skolesenter er en fokusskole og skal i særlig grad legge vekt på arbeid med minoritetsspråklige elever. Den videregående skolen er den største delen av senteret med ca 1050 elever. I 2015 har ca 30% av elevene et annet morsmål enn norsk. Disse representerer 40 ulike morsmål og et rikt kulturelt mangfold. Det store mangfoldet ved skolen er en stor kvalitet. Skolen har også flere yrkesfag, studiespesialisering, særskilt tilrettelagte klasser, fagskole, fengselsundervisning, forkurs for ingeniører og en rekke andre kurs. Elevene vektlegger særlig at her er det ok å være "annerledes". Her blir en tolerert. Takhøyden er stor.

av Haugland, Åse, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden