Her er- og blir du noe
Vurdering og tilbakemelding er viktig i alt læringsarbeid. Vurderingen underveis i læringsprosessen hjelper deg til å arbeide målrettet og effektivt.
Gjennom skoleåret får elevene underveisvurdering i forhold til kompetansemålene i læreplanen, målene i Generell del av læreplanen og i forhold til basisferdigheter i skriftlig og muntlig norsk, lesing, regning og IKT.
Underveisvurdering kan gis både med og uten karakter. Omkring midtveis i opplæringen får elevene halvårsvurdering i forhold til kompetansemålene og hva som er forventet kompetanse på dette tidspunktet. Elevene skal ha en sluttvurdering i form av en standpunktkarakter som gir uttrykk for faglig kompetanse ved slutten av opplæringen.

Elevene vil få terminkarakterer og standpunktkarakterer i orden og i atferd. I forhold til kompetansemålene brukes karakterskalaen 1 – 6. Bestått kommer til uttrykk ved karakteren 2 eller bedre.

Utfyllende informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside,

Karakterer

av Holtskog, Marit Back, publisert 19. mai 2013 | Skriv ut siden