Her er- og blir du noe
  • Rådgiverne skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Dette gjelder dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen.
  • Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv. 
Rådgiverne er å finne på B-143. Elevene kan henvende seg direkte til rådgiver.
  NAVN HVA
 Tor Idar Bjørneseth Tor Idar Bjørneseth
Tlf. 38 07 73 35 / 415 01 187
E-post:tobj2@vaf.no

Rådgiver

Arbeidslivstrening (AT)
Hverdagslivstrening (HT)
Elektrofag

 Per Fuskeland Per Fuskeland 
    Tlf. 38 07 73 36 / 476 27 392        
E-post: PeFu1@vaf.no 

Rådgiver 

Oppfølgingstjenesten
Påbygging til generell studiekompetanse

 Wenche Fjell Gundersen

 

Wenche Fjell Gundersen
Tlf. 90571424
E-post: wegu@vaf.no

 

 

Rådgiver 

Helse- og oppvekstfag

 Elisabeth Kielland Elisabeth Kielland
Tlf. 38 07 73 33 / 412 02 006
E-post: ElKi1@vaf.no

Rådgiver

Teknikk og industriell produksjon
Studispesialiserende Vg2

 

Linda Opsal

 

Linda Opsal 
Tlf. 412 71 230
E-post: liop1@vaf.no

Rådgiver 

Studiespesialiserende Vg1 og Vg2
Idrettsfag
TAF Vg3 og Vg4

 Gro Stavnes

Gro Røsøyvåg Stavnes
Tlf. 3807 7332 / 9778 6695
E-post: GrSt3@vaf.no

 

Rådgiver

Helse- og oppvekstfag

  Tone Vigsoe

Tone Vigsø 

E-post: tovi100@vaf.no

Rådgiver

Påbygging til generell studiekompetanse  

av Holtskog, Marit Back, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden