Her er- og blir du noe

All ungdom har rett til videregående opplæring i tre år etter avsluttet grunnskole. Oppfølgingstjenesten gir hjelp til unge med skolerett som ikke er i utdanning eller arbeid .

 
NAVN - veiledere
STED
Per Fuskeland 
Per Fuskeland
       Tlf. 38077336 / 47627397          
E-post: PeFu1@vaf.no
     B-106   
 Gro Stavnes Gro Røsøyvåg Stavnes
Tlf. 38077332 / 97786695
E-post: GrSt3@vaf.no
B-143

av Holtskog, Marit Back, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden