Her er- og blir du noe

 IMG 2273

Kontaktlæreren har innsikt og kompetanse til å støtte eleven i sitt arbeid for å nå sine læringsmål. Våre kontaktlærere gjennomfører oppstartssamtaler og elevsamtaler, og veileder elevene til å takle praktiske oppgaver rundt skolehverdagen.
Kontaktlærer inviterer foreldre og foresatte til samtale. Hvis det oppstår situasjoner med fravær og uakseptabel atferd som påvirker elevens læring, kontaktes foresatte hvis eleven ikke er myndig.

av Holtskog, Marit Back, publisert 20. mai 2013 | Skriv ut siden