Her er- og blir du noe

I tillegg til den tilpassede opplæring kan elever, etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, få spesialundervisning. Spesialundervisning gis etter elevens behov og gjennomføres i ulikt omfang og varighet.

 

Teamet tilbyr:
  • Spesialundervisning
  • Kartlegging
  • Veiledning
  • Kurs

  

  NAVN STILLING
Wenche Andersen Wenche Holtsmark Andersen     
Tlf.  38 07 73 88 / 992 11 628 
E-post: wean2@vaf.no 
Spesialundervisning    
Realist
Solveig Bru Egeland Solveig Bru Egeland 
Tlf. 38 07 73 89 / 957 40 980 
E-post: soeg4@vaf.no
Spesialundervisning 
Humanist
Berit Joergensen Berit Jørgensen
Tlf. 38 07 73 89 / 988 68 592
E-post: bejo14@vaf.no
Spesialundervisning
Humanist 
Siri Markussen Siri Markussen  
Tlf. 38 07 73 84 / 924 81 696
E-post: dema1@vaf.no
Spesialundervisning
Humanist
Espen Soedal Lars Espen Fulke Oppedal
Tlf. 988 44 884
E-post: laop1@vaf.no
Spesialundervisning
Realist
Helle Rasmussen Helle Roald Rasmussen
Tlf. 404 01 040
E-post: hera10@vaf.no
Spesialundervisning 
Realist
Synnoeve Slettan Synnøve Slettan
Tlf. 986 57 035
E-post: sysl@vaf.no
Spesialundervisning
Humanist