Her er- og blir du noe
  • Rådgiverne skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Dette gjelder dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen.
  • Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv. 
Rådgiverne er å finne på B-139 og B-143. Elevene kan henvende seg direkte til rådgiver.
 

 RÅDGIVERE

 OMRÅDE

Tor Idar Bjoerneseth

Tor Idar Bjørneseth
Tlf. 38 07 73 35 / 415 01 187
E-post: tobj2@vaf.no 


Elektrofag 
Vg2 IKT
Vg3 Fagopplæring i skole
Innføringsklassen
Hverdagslivstrening (HT)

Per Fuskeland Per Fuskeland
Tlf. 38 07 73 36 / 476 27 392
E-post: PeFu1@vaf.no

Ingeniørveien
TAF 3 /TAF 4

Wenche Fjell Gundersen Wenche Fjell Gundersen
Tlf. 905 71 424
E-post: wegu@vaf.no

 Vg 1 Helse- og oppvekstfag
Vg2 Karriere
Helsefag med studiespesialisering

Elisabeth Kielland Elisabeth Kielland
Tlf. 38 07 73 33 / 412 02 006
E-post: ElKi1@vaf.no

 Teknikk og industriell produksjon
Vg1 og Vg2 Karriere
Vg3 Fagopplæring i skole (bil og industriteknikk)
Idrettsfag

Gro Roesoeyvaag Stavnes Gro Røsøyvåg Stavnes
Tlf. 38 07 73 32 / 977 86 695
E-post: GrSt3@vaf.no

Vg2 og Vg3 Helse- og oppvekstfag
Oppfølgingstjenesten

Tone Vigsoe Tone Vigsø
Tlf. 928 98 764
E-post: tovi100@vaf.no
 Påbygging til generell studiekompetanse
Menn i helse
 Karsten Øen

 

Karsten Øen
Tlf. 908 68 138
E-post: kaoe@vaf.no 

 

Arbeidslivstrening (AT)