Her er- og blir du noe
  • Rådgiverne skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Dette gjelder dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen.
  • Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv. 
Rådgiverne er å finne på B-139 og B-143. Elevene kan henvende seg direkte til rådgiver.
 

 RÅDGIVERE

 OMRÅDE

Tor Idar Bjoerneseth

Tor Idar Bjørneseth
Tlf. 38 07 73 35 / 415 01 187
E-post: tobj2@vaf.no 

Arbeidslivstrening (AT)
Hverdagslivstrening (HT)
Elektrofag 

Per Fuskeland Per Fuskeland
Tlf. 38 07 73 36 / 476 27 392
E-post: PeFu1@vaf.no

 Oppfølgingstjenesten

TAF 3 /TAF 4

Ingeniørveien

Wenche Fjell Gundersen Wenche Fjell Gundersen
Tlf. 905 71 424
E-post: wegu@vaf.no
 Vg 1 Helse- og oppvekstfag
Elisabeth Kielland Elisabeth Kielland
Tlf. 38 07 73 33 / 412 02 006
E-post: ElKi1@vaf.no
 Teknikk og industriell produksjon
Innføringsklassen
Vg2 IKT
Vg2/Vg3 Data og elektronikk
Vg2/Vg3 Automatisering
Vg3 Fagopplæring i skole (bilfag)
Linda Opsal  Linda Opsal
Tlf. 412 71 230
E-post: liop1@vaf.no
Studiespesialiserende
Idrettsfag
Ingeniørveien
Gro Roesoeyvaag Stavnes Gro Røsøyvåg Stavnes
Tlf. 38 07 73 32 / 977 86 695
E-post: GrSt3@vaf.no
 Koordinator Ressursteam
Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag
Tone Vigsoe Tone Vigsø
Tlf. 928 98 764
E-post: tovi100@vaf.no
 Påbygging til generell studiekompetanse