Her er- og blir du noe

Har du minoritetsbakgrunn og ønsker å snakke med noen om deg selv og din framtid?

Minoritetsrådgiver Kristin Maaseide vil gjerne snakke med deg, Du finner henne på kontor B105b (ved helsesøstrene). Hun kan også kontaktes på telefon (se opplysninger under) eller du gripe fatt i henne hvis du ser henne i gangene eller kantina på skolen.

Kristin Maaseide

Kristin Maaseide
Tlf. 38 07 73 38/485 09 960 
E-post: krma13@vaf.no

 

B105b
(ved helsesøstrene)


Kanskje du ønsker å snakke om:

  • Dine drømmer for framtiden
  • Hvem som bestemmer over ditt liv
  • Hvordan du har det hjemme
  • Hvor grensen går mellom arrangert eksteskap og tvangsekteskap. Har jeg rett til å si nei?
  • Hvordan du har det på skolen
  • Andre ting

Velkommen!

The Future

av Haugland, Åse, publisert 21. mai 2013 | Skriv ut siden