Her er- og blir du noe

Elevrådet skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. Det skal delta i skolens organer og hjelpe til å skape gode forhold og trivsel i skolen.

Elevraad

Skolens elevråd er delt inn i avdelingselevråd fordelt etter studieretning. Leder av hvert avdelingselevråd er med i elevrådets styre.
Alle skolens elevgrupper velger en tillitselev med vara. Tillitseleven leder klasseråd i samarbeid med kontaktlærer. Tillitseleven er elevgruppas representant i avdelingselevråd og kan fremme alle de sakene klassen ønsker. Det er derfor svært viktig at elevgruppa velger en person som passer til dette arbeidet. Kontaktlærerne sørger for at det blir holdt valg.

 Elevrådet har møte hver onsdag i langfri på Elevrådskontoret (inne på Studieverkstedet).
 Kontaktperson Elevrådet: Castro Carlos Efren Chaves, caca1@vaf.no 

SKOLEÅRET 2016-2017

 

ELEVRÅDSSTYRET - alle representanter

Navn Rolle (avd.elevråd)   Klasse   E-post 
Peter René Supersaxo Leder 2TPPIC TIP  pesu1@elev.vaf.no
Christiane Amalie Ask Nestleder 1TPA TIP  christianeamalie@hotmail.no
Martin Wennerberg Leder 3ELAUA ELEKTRO  wennerberg111@gmail.com
Mats Aamodt Nestleder 2ELELA ELEKTRO  mats.aamodt@hotmail.no
Islam Aliev Leder 2STSAB STUD.SPES.  
Tine Madeleine Kristoffersen Nestleder 2STREA STUD.SPES.  tinekristoffersen@icloud.com
Maren Catharina B. Finsådal Leder 2HOHEB HELSE  marencatharina@hotmail.no
Enrico Høyvang Sole Nestleder 1HOA HELSE  enrico-sole2@hotmail.com
Stephanie Daniela Pizarro Leder 3STPBA PÅBYGG  Stephaniepizarro@hotmail.no
Inger Marie Rypestøl Nestleder 3STPBA PÅBYGG  inger_m_r@hotmail.com
Silje Salvesen Leder 1RM01 AT  
Jon Fredrik Olsen Nestleder 1SS01 AT  gd-olsen@online.no

 

ELEVRÅDSSTYRE

Leder                             Maren Catharina B. Finsådal         
Nestleder Martin Wennerberg
Sekretær Jon Fredrik Olsen
Kommunikasjonsansvarlig Tine Madeleine Krisoffersen

 

 INTERNASJONAL UKE OG AKSJONSDAGEN

Leder Tine Madeleine Kristoffersen         
Nestleder                        Stephanie Daniela Pizarro

av Haugland, Åse, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden