Her er- og blir du noe

Elevrådet skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. Det skal delta i skolens organer og hjelpe til å skape gode forhold og trivsel i skolen.

Elevrad Kvadraturen 2017 18
Foto: Reed Foto AS

Skolens elevråd er delt inn i avdelingselevråd fordelt etter studieretning. Leder av hvert avdelingselevråd er med i elevrådets styre.
Alle skolens elevgrupper velger en tillitselev med vara. Tillitseleven leder klasseråd i samarbeid med kontaktlærer. Tillitseleven er elevgruppas representant i avdelingselevråd og kan fremme alle de sakene klassen ønsker. Det er derfor svært viktig at elevgruppa velger en person som passer til dette arbeidet. Kontaktlærerne sørger for at det blir holdt valg.

 Elevrådet har møte hver onsdag i langfri på Elevrådskontoret (inne på Studieverkstedet).
 Kontaktperson Elevrådet: Castro Carlos Efren Chaves, caca1@vaf.no 

SKOLEÅRET 2017-2018

 

ELEVRÅDSSTYRET - alle representanter

Navn Rolle (avd.elevråd)   Klasse   E-post 
Marlin Amir Naser Leder 3STPBC Påbygg Marlinnaser@outlook.com
Anne Marita Røed Nestleder 3STPBE Påbygg amroeed@gmail.com
Nicolai Opedal Leder 2ELAUA Elektro nikolaieop@gmail.com
Isaac Daasnes Nestleder 2ELDEA Elektro isaacdaasnes@gmail.com
Viktoria Tønnesland Leder 1RM01 AT/HT 99viktoria@ikrs.no
Christoffer Gunvaldsen Svensson Nestleder 1BA01 AT/HT alf.gsven@gmail.com
Tine Madeleine Kristoffersen Leder 3STREA Stud.spes. tinekristoffersen@icloud.com
Anders Lid Nestleder 1IDA Stud.spes.  
Chris Michael Bokre Michalsen Leder 2TPKTB TIP  
Christoffer Buås Vetrhus Nestleder 2TPKTB TIP christoffervet@yahoo.com
Ariana Tahiraj Leder 3HOHSA HO ariana.tahiraj@icloud.com
Amalie Johannessen Nestleder 2HOHE HO amalie-johannessen@hotmail.com

 

ELEVRÅDSSTYRE

Leder                             Nikolai Opedal      
Nestleder Isaac Daasnes
Sekretær Amalie Johannessen
Kommunikasjonsansvarlig Anne Marita Røed

 

 

av Haugland, Åse, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden