Her er- og blir du noe
Elever1

Videregående utdanning innebærer at det er mye nytt å sette seg inn i både for elever og foreldre/foresatte. Kvadraturen skolesenter ønsker å gi foreldre og foresatte tilstrekkelig og god informasjon om skolen og skolehverdagen.

På disse sidene har vi derfor samlet noe informasjon som vi antar vil være sentral.

Annen praktisk informasjon ligger også under om skolen.