Her er- og blir du noe

Hvem kan låne?
Alle elever og ansatte ved Kvadraturen skolesenter kan låne bøker, lydbøker og tidsskrifter (ikke nyeste nr.) på Studieverkstedet. ID-kort brukes som lånekort. Hvis ingen bibliotekansatte er til stede, kan utlånet registreres på utlånslapp som finnes i skranken.

Lånetid
Lånetid for bøker og lydbøker er 4 uker. Noen bøker har kortere utlånstid, for eksempel ordbøker som lånes ut i 3 dager. For tidsskrifter er lånetiden 1 uke.

Ikke til hjemlån
Spesielle oppslagsbøker som brukes ofte, for eksempel leksikon, lånes ikke ut, men må brukes i biblioteket. Du kan eventuelt ta kopi av sidene du trenger.

Fornyelse av lån
Hvis ingen står på venteliste, kan utlån som regel forlenges. Ta kontakt med personalet.

Reservering
Du kan stå på venteliste på bøker og annet materiale. Det sendes melding på It's learning når bøkene er kommet inn.

Websøk
Du kan søke selv etter bøker o.a. via Websøk. Se under Bibliotek/SIV på skolens hjemmeside.

Ansvar
Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld fra om adresseendring/endring av telefonnummer.

Purring Om bøkene ikke leveres til rett tid, sendes inntil 3 purringer. Det er ikke noe purregebyr. Purrebrev sendes via kontaktlærer.

Erstatning
Du er ansvarlig for alt materiale du har lånt. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes. Etter 3. gangs purring uten reaksjon fra låner, sendes erstatningskrav og deretter regning etter gjeldende erstatningssatser.

Utskrift/kopi/skanning
Kombinert skriver og kopimaskin er plassert i biblioteket. Ved første gangs bruk, må du logge på med brukernavn og passord (samme som på It’s learning). Det benyttes personlig ID-kort. Maskinen kan også brukes til skanning.

Grupperom
Grupperom kan reserveres til gruppearbeid. Ta kontakt med personalet.

Mat/drikke
Mat og drikke er ikke tillatt i biblioteket.

Søppel
Det er kildesortering av søppel. Sørg for at det er ryddet etter deg når du forlater Studieverkstedet.

av Haugland, Åse, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden