Her er- og blir du noe

Onsdag 23. oktober var TAF-skoler fra Østlandet invitert til samarbeidsmøte på Kvadraturen skolesenter. Ca. 20 eksterne lærere deltok på møtet, i tillegg til skolesenterets egne TAF-lærere. Også Bilbransjens Opplæringskontor Sør AS i Vest-Agder og Opplæringskontoret for teknologifag var representert.

Terje SkogenDagen startet med at skolens TAF-koordinator, Terje Skogen, presenterte Kvadraturen skolesenter og fortalte om hvordan det rekrutteres lærlingplasser i samarbeid med opplæringskontor og bedrifter. Tidligere i år (13.06.2013) inviterte skolen bedrifter i Agder til frokostmøte for å oppfordre disse til å ta inn flere 16-åringer som har ingeniør eller sivilingeniør som klart valg. Dette har gitt god respons fra bedriftene.

Den vanlige modellen for TAF når det gjelder forholdet skole-bedrift er 2 dager i bedrift og 3 dager på skolen. Noen bedrifter har ønsket at elevene er der i lengre tid sammenhengende for å kunne fullføre det de har begynt på. Blant opplæringskontorene er det forskjellige synspunkter på dette.

 

Bjørn Brekkan 4Bjørn Brekkan, som er pedagogisk leder og TAF-ansvarlig ved Knarvik videregående skole i Hordaland, snakket om kompetansebevis når fag mangler, om krav til realfag og om kommunikasjonen med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.  Kravene til realfag er pr. i dag ikke de samme på alle skolene som tilbyr TAF. Kravet bør være 20 timer realfag, dette må departementet se på slik at man får felles retningslinjer.

 

Etter samarbeidsmøtet ble deltakerne invitert med på omvisning for å se lokalene våre.

 

 

Tre på møtet:

Magne Strand Olsen Greåker VgsMagne Strand Olsen, Greåker videregående skole

- Jeg er ganske ny som TAF-lærer, dette er mitt andre år. Samarbeidsmøtet i dag er veldig nyttig fordi vi kan utveksle erfaringer og støtte hverandre i arbeidet. Det er viktig å få en felles forståelse av TAF-ordningen.

 

 

Andre Tambini Kvadraturen SkolesenterAndre Tambini, kontaktlærer EL TAF, Kvadraturen skolesenter

- Det er viktig å treffe andre skoler som har TAF-ordning, det viser seg at vi sliter med de samme problemene, som det å rekruttere lærlingplasser i bedriftene. Dette må vi bruke tid på.

 

 

 

Bjørn Brekkan Knarvik VgsBjørn Brekkan, TAF-ansvarlig, Knarvik videregående skole

- Jeg har jobbet med TAF i 21 år, vår skole var først ute med tilbudet. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet må utarbeide sentrale rammer for organiseringen av TAF. I oktober i fjor kom et høringsutkast, men siden har vi ikke hørt noe.

av Haugland, Åse, publisert 28. oktober 2013 | Skriv ut siden