Her er- og blir du noe
Publikum

Resultatet av skolevalget ved Kvadraturen skolesenter

Antall elever ved skolen: 1130

Antall avgitte stemmer: 1047

Deltakerprosent: 92,7%

Antall godkjente stemmer: 978

Totalt forkastede stemmer: Blanke + ugyldige: 69

Antall ugyldige stemmer - ikke blanke: 0

Parti Stemmer Prosent
Arbeiderpartiet    232  23,7
Sosialistisk Venstreparti          54            5,5
Rødt          33            3,4
Senterpartiet          32            3,3
Kristelig Folkeparti          39            4,0
Venstre          36            3,7
Fremskrittspartiet         154          15,7
Høyre         257          26,3
Norges Kommunistiske Parti            5            0,5
Miljøpartiet De Grønne          22            2,2
Pensjonistpartiet          27            2,8
Det Liberale Folkepartiet            0            0,0
Kystpartiet            4            0,4
Demokratene i Norge          17            1,7
De Kristne           24            2,5
Piratpartiet           42            4,3

av oith2, publisert 2. september 2013 | Skriv ut siden