Her er- og blir du noe
Panelet

Tradisjonen tro ble det i forkant av Stortingsvalget holdt paneldebatt med representanter for ungdomspartiene i skolens kantine.
I panelet satt f.v. Anna Tresse (Sosialistisk Venstreparti), Håkon Knudsen (Arbeiderpartiet), Ada Arnstad (Senterpartiet), Tove Welle Haugland (Kristelig Folkeparti), Sigurd Rognhaugen (Venstre), Caroline Grundekjøn (Høyre) og Steinar Bergstøl Andersen(Fremskrittspartiet).
Ordstyrer var Jostein Austvik.

Det var et yrende liv og engasjement i skolens kantine og inngangsparti denne torsdagen 22. august.  Her hadde de ulike politiske partiene tatt oppstilling med stands og roll-ups. På standsene delte representanter for ungdomspartiene ut informasjonsfoldere, penner, buttons, godteri mm. Også Elevorganisasjonen og Vest-Agder barne- og ungdomsråd hadde stilt seg opp med informasjon.  

AUF Fpu Krfu
 Miljøpartiet De Grønne  Unge Høyre  Rød Ungdom
 Senterungdommen  Sosialistisk Ungdom  Unge Venstre

ElevorganisasjonenOmrådet var fylt opp av elever og lærere da paneldebatten startet. Torgrim Olsen fra Miljøpartiet De Grønne uttrykte sin misnøye med at ikke alle partiene fikk delta i panelet, både han selv og partiet Rødt måtte nøye seg med en plass på sidelinjen.

Etter et to-minutters innlegg fra hvert av partiene, kunne elevene komme fram med spørsmålene de hadde forberedt til politikerne. Mange elever var naturlig nok opptatt av skolespørsmål, og dette pluss en rekke andre temaer ble debattert. I tillegg til skole, var temaene skatter og avgifter, helse og omsorg, samferdsel, innvandring og integrering og kriminalitet.

 

Jostein Austvik Ordstyrer Fremskrittspartiet Høyre
Venstre Kristelig Folkeparti  Senterpartiet
 Arbeiderpartiet  Sosialistisk Venstreparti  Publikum

Skolevalget er en god pekepinn på hvordan det kommer til å gå i selve valget 9. september. Skolevalget holdes ved 423 videregående skoler rundt om i landet i dagene før valget, på Kvadraturen skolesenter blir det mandag 30. august. Resultatet av skolens valg kommer på hjemmesiden når stemmene er telt opp.  Det blir også publisert sammen med andre skolers resultater på Samfunnsveven.

 

 

 

av Haugland, Åse, publisert 26. august 2013 | Skriv ut siden