Her er- og blir du noe

Skolen gjennomfører denne uka to dagers sikkerhetskurs for elever og lærere. Kurset er ment å bevisstgjøre på viktigheten av HMS-arbeid slik at man kan redusere skader og fravær i skole og arbeidsliv.

Kurset består av ulike stasjoner som støy, brann, farer for ungdom i arbeidslivet, førstehjelp, fallsikring og HMS-arbeid i skolens ulike avdelinger.

Bilder fra gymsalen hvor fallsikringsutstyret blir utprøvd.
Her skal elevene stable 10 bruskasser oppå hverandre mens de selv befinner seg på kassene. Når kassene er på plass, skal de skrive navn og klasse på en liste som henger i taket.
 Så kan de hoppe av å se hvordan sikringsutstyret virker. Noen kommer ikke helt til topps...

Klatring På Bruskasser Med Fallsikring  Fallsikring  Ti Kasser Skal På Plass
 Siste Kasse  Signatur På Lista Oppdrag Utført


Bilder fra Brannvesenets informasjon og demonstrasjon av brannslukking.
Forskjellig slukkingsutstyr vises og lærer og elever får prøve noen av disse. Siste bilde viser hva som kan skje hvis man kaster en gassbeholder (f.eks. hårspray) på bålet. Boksen kan eksplodere og skade folk som oppholder seg i nærheten.

Brannmannen Informerer Utstyr Demonstreres Lærer Prøver
Elev 1 Elev 2 Elev 3
Elev 4 Elev 5 Brannvesenet
 Gassbokser Skal Ikke På Ilden  Demonstrasjon Av Gassboks På Ild  Eksplosjon

av Haugland, Åse, publisert 21. august 2013 | Skriv ut siden