Her er- og blir du noe

Fra høsten 2013 tilbyr Kvadraturen skolesenter for første gang programfaget Musikk, dans, drama som et valgfritt 5-timersfag for elever på studiespesialiserende studieretning.

Inga Marie NesmannMan kan i utgangspunktet velge dette faget enten man begynner på vg1, vg2 eller vg3.

Faget inneholder tre ulike hovedområder. I musikkdelen skal elevene jobbe med sangstemmen og lære om samspill gjennom korsang. De skal innom mange ulike musikksjangre samtidig som de lærer om god stemmebruk og riktig sangteknikk.

I dansefaget utvikler elevene kroppsbevissthet og kroppsbeherskelse og lærer å bevege deg til musikk. De skal lære ulike danseformer, både moderne dans og pardanser.
Dramaundervisningen vil hjelpe elevene til å bli tryggere på en scene. De skal også jobbe med stemmebruk, kroppsspråk, tekstformidling og hvordan man får fram følelser hos seg selv og hos tilskuerne.

Undervisningen består av mye praksis hvor vi jobber tverrfaglig med å kombinere sang, dans og drama. Vi kommer til å lage forestillinger og oppvisninger i løpet av skoleåret. Aktiv deltakelse og forpliktende fremmøte er en forutsetning for at elevene skal lykkes i faget og kunne gjennomføre. Noe av undervisningen vil også bli workshopbasert og enkelte ganger vil det bli økter på kveldstid eller i helga. Elevene vil da få avspasering fra vanlige timer.

Faget gir en samlet standpunktkarakter og eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.
Ansvarlig for faget er Inga Marie Nesmann.

av oith2, publisert 30. mai 2013 | Skriv ut siden