Her er- og blir du noe

Skoleskyss skal i år kun søkes gjennom digital skoleskyssportal.

Elevene søker her.

De elevene som har skolereisekort fra tidligere skal beholde kortet, og det fylles på med nye skolereiser når søknaden er behandlet.

Nye elever utsteder skolen kort til.

 

 

av Haugland, Åse, publisert 12. august 2019 | Skriv ut siden