Her er- og blir du noe

Elever ved Kvadraturen skolesenter fikk i dag informasjon om prosjektet de skal samle inn penger til torsdag i neste uke. Den 30. oktober vil skoler over hele landet arbeide for å få inn penger til operasjon dagsverk. På vår skole samles det inn penger til et alternativt operasjon dagsverk, da skolen har valgt å støtte barn og unge i Kenya. Det har den også gjort de foregående år. Samarbeidsorganisasjoner er Arc-Kenya (Kenya) og Join good forces (Kristiansand).

Skoleelever i Kenya mangler godt leselys og kommer derfor ofte på skolen uten å ha gjort lekser.  Mange barn og ungdommer opplever å bli slått av lærerne på grunn av dette. Godt miljøvennlig lekselys vil hjelpe dem til å stille forberedt på skolen. Det er blant annet dette  elever ved Kvadraturen skolesenter vil samle inn penger til.

Her kan du lese mer om Arc-Kenya  og Join good forces.
På Join good forces' nettsider kan du også lese mer om hva OD-pengene går til. Se her.

(Bildet fra Kenya er hentet fra Arc-Kenyas nettsider.)

Tobiassen Join Good Forces Elever

av Haugland, Åse, publisert 21. oktober 2014 | Skriv ut siden