Her er- og blir du noe

Elevene i faget Teknologi- og forskningslære deltok i dag på arrangementet "En studie i stål" i regi av Den kulturelle skolesekken.

Kunstneren Håkon Gåre startet workshopen med å fortelle om blant annet stål som materiale og hvilke verktøy som var brukt for å skjære ut formene elevene skulle arbeide med. Elevene ble så delt i to grupper og samarbeidet om å lage hver sin skulptur. Workshopen ble avsluttet med deling av erfaringer knyttet til både prosess og resultat.

av Helleren, Åse, publisert 26. april 2019 | Skriv ut siden